yükleniyor


Hizmet Sözleşmesi

WEB TASARIM HİZMET  SÖZLEŞMESİ


MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İş bu sözleşme __ / __ / 20__ tarihinde ticari merkezi  İzmir 1 Caddesi Sümer 1 Sokak 7/31 Kızılay, Çankaya-ANKARA  adresinde mukim Gökhan İLHAN - Orion Web Tasarım Reklamcılık ve Bilgi Dağıtım Hizmetleri (WMS 360 Digital olarak anılacaktır) ile aşağıda adresi ve ticari ünvanı yazılı bulunan firma (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

 

ADRES:

 

 

 

TELEFON:

 

 

 

TİCARİ ÜNVAN:

 

 

 

VERGİ DAİRESİ:

 

 

 

VERGİ NUMARASI:

 

 

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarımının WMS 360 DİGİTAL tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server / hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri hosting hizmetini ve domain tescilini WMS 360 DİGİTAL’den talep ederse EK-1’de geçerli olan 2017-2018 ücret tablosu geçerli olacak ve web tasarım hizmet bedeline ilave edilecektir. EK: SSL için de aynı hüküm geçerlidir.

3.2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede WMS 360 DİGİTAL’e iletmelidir. Müşterinin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı WMS 360 DİGİTAL sorumlu tutulamaz.

3.3. MÜŞTERİ, WMS 360 DİGİTAL tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının WMS 360 DİGİTAL’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca web sitesinin tasarımının kopyalanarak bir başka sitede kullanılması WMS 360 DİGİTAL’in yazılı iznine bağlıdır.

3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, WMS 360 DİGİTAL’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.5. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında WMS 360 DİGİTAL mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı WMS 360 DİGİTAL’den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Müşteri ek olarak yedekleme hizmeti ni WMS 360 DİGİTAL’den talep ederse EK-2’de geçerli olan 2017-2018 ücret tablosu geçerli olacak ve web tasarım hizmet bedeline ilave edilecektir.

MADDE 4: WMS 360 DİGİTAL’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımIı) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları  düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra WMS 360 DİGİTAL’in belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler, anasayfa tasarım değişikliği, banner değişikliği v.b) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Hem WMS 360 DİGİTAL hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.1 WMS 360 DİGİTAL, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan WMS 360 DİGİTAL mesul değildir.

 

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 7: TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: GARANTİ

Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

WMS 360 DİGİTAL tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1  yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın

alınması gereken görseller hariç toplam ____________ TL olarak belirlenmiş.   Müşteri bu ücreti ____________ TL'sini iş başlangıcı ödemiş olup geri kalan hizmet bedeli  İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip, gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra ödeme yapılmalıdır. Gecikme halinde aylık olarak %10 faiz uygulanacaktır.

MADDE 10: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ

Web sitesinin hazırlanması Müşteri haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise WMS 360 DİGİTAL aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

10.1 Müşteri için yapılmış olan tüm tasarımsal (web sitesi, web sitesi taslağı, web sitesi onaylanmış taslağı, kurumsal evraklar, logo, kartvizit ve diğer matbuu evraklar, mockup sunumlar dahil) ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile Müşteri’ye iletildiğinde / sunulduğunda WMS 360 DİGİTAL işin %100’ünü tamamlamamış / teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.

MADDE 11: PROJE AMACI & MOCKUP GÖRSELLEŞTİRMELER

Günümüz teknolojisine uygun, gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde temsil edecek web sitesini oluşturmak. En üst düzeyde arama motorları alt yapısına uygun olarak kurumun ziyaretçi sayısını maksimum düzeye çıkarmak.

WMS 360 DİGİTAL, Müşteri web sitesi için sunacağı/sunduğu dijital sunumlarda kullandığı tüm mockup (kartvizit, matbuu evrak tasarımları, kataloglar, antetli zarflar v.b görselleştirmeler) tasarım ürünlerini baskı olarak üretip, herhangi bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak teslip edeceğini taahhüt etmez. Tüm mockup ürünler dijital sunumu görselleştirmek ve ürün algısını güçlendirmek için kullanılır. Müşteri talebi doğrultusunda bu dijital mockup görselleri ücreti karşılığında vektörel olarak Müşteri’ye teslim edilir. Müşteri bu dijital mockup ürünlerin baskı versiyonları için WMS 360 DİGİTAL’den fiyat teklifinde bulunabilir.

MADDE 12: TEKNİK ŞARTNAME

● Firma kurumsal kimliğe uygun tasarım oluşturulacaktır.

● Teknolojiin elverdiği en üst hız seviyesine sahip olacak (sayfa oluşturma süresi ortalama 0.4 sn)

● HTML5 alt yapısı

● PHP yazılım dili

● Güvenli bir proje

● W3C sıfır hata sertifikası

● Tüm tarayıcılarda uyumluluk (IE8 üzeri ve tüm güncel tarayıcılar, IPAD uyumluluğu)

● Kullanıcı dostu tasarım

● %100 arama motoru optimizasyonu

● URL Rewrite (Perma Link)

● Sayfa isimleri ilgili içeriğin ismini taşıyacak

● CSS 3, XHTML

● Tüm sayfa içi geçişler arama motorlarının takip edebileceği düzende birbirine bağlanacaktır.

● Tüm link bağlantıları arama motorları için açıklayıcı metinler içerecektir.

● Her içerik sayfasına özel sayfa başlığı (title) ve açıklamalar (description) tanımlanacaktır.

● Kartvizit tasarımı, logo tipografik düzenlemeler

MADDE 13: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ

WMS 360 DİGİTAL müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin sitenin yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır. Projenin yapım süreci ana sayfa onaylanmasının ardından 30 iş günüdür.

MADDE 14: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 14 (onbeş) maddeden ve 5 (beş) sayfadan oluşan işbu sözleşme __/__/20__ tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.


MÜŞTERİ                                                                                                           WMS 360 Digital

Kaşe - İmza                                                                                                      Kaşe - İmza

 Sözleşmeyi PDF olarak indirmek için tıklayınız.

EK-1 

Hizmet Adı

Fiyat

2017-2018 Yıllık Web Sitesi Hizmet Yenileme

80 USD  / yıllık

 

Web Hosting Paketleri


 

X Small Web Hosting

100 TL / yıllık

Starter Web Hosting

150 TL / yıllık

Standart Web Hosting

170 TL / yıllık

Business Web Hosting

182 TL / yıllık

Business Plus Web Hosting

190 TL / yıllık

E-Ticaret Hosting

450 TL / yıllık

Mail Hosting Hosting

144 TL / yıllık

 

Alan Adı Tescili

 

 

.com Alan Adı Tescili

12 USD /  yıllık

.com.tr Alan Adı Tescili

12 USD / yıllık

.biz  Alan Adı Tescili

14 USD / yıllık

.gen.tr Alan Adı Tescili

10 USD / yıllık

.net Alan Adı Tescili

14 USD / yıllık

.net.tr Alan Adı Tescili

14 USD / yıllık

.org Alan Adı Tescili

8 USD / yıllık

.org.tr Alan Adı Tescili

8 USD / yıllık

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 0312 911 30 63

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!